PROJEKTET

Duke u nisur nga përvoja jonë shumëvjeçare dhe me përkrahjen e fuqishme të partnerëve tanë afarist dhe furnizuesve, ne jemi në gjendje të realizojmë projekte komplete për klientët tanë. Deri më tani kemi realizuar projekte për SharrCem SH.P.K Kosovë, në segmentet e sektorit mekanik dhe elektrik, për Institutin e inxhinierisë së tërmeteve dhe sizmologjisë inxhinierike, në sektorin e telekomunikacionit dhe projektet e dhëna në vijim.

Këto janë një pjesë e projekteve të realizuara nga ana jonë:

•    Aerzener Delta blower GM25S – Sharrcem Kosovë
•    Pajisje mobile për lëmim – Sharrcem Kosovë
•    Thasë për çimento PP (polipropileni) me vula – Sharrcem Kosovë
•    Paleta euro-druri me certifikatë fitosanitare – Sharrcem Kosovë
•    Kondicionerë për ndërtesë administrative – Sharrcem Kosovë
•    Rregullim termik të sistemit për instilacionin me mazut – Sharrcem Kosovë
•    Çelësa sigurie Kraus&Naimer me punimin e kutisë metalike – Sharrcem Kosovë
•    Pikë elektrike për ngrohjen e sistemit me mazut – SharrCem SH.P.K Kosovë
•    Punim i plot i rrotave për vinça, me punim në kallëp, ngjitje dhe përpunim me makineri – Sharrcem Kosovë
•    Remont i plot i motorit të pirunarit – SharrCem SH.P.K Kosovë
•    Totem – Sharrcem Kosovë
•    “Open day” – Sharrcem Kosovë
•    Sistem për vaditjen e sipërfaqeve me bar dhe sipërfaqeve të gjelbra – SharrCem SH.P.K Kosovë
•    Pajisje të mensës së fabrikës me pajisjet e nevojshme – Sharrcem Kosovë
•    Instalim të sistemit telefonik Ericsson Business Phone 250 – Instituti i sizmologjisë, Maqedoni
•    Panele elektrike për ngrohje – Komuna e Karposhit, Shkup, Maqedoni
•    Traktorë MTS pajisje për kositje – Komuna e Karposhit, Shkup, Maqedoni