SERVISI/SHËRBIMET

Përvoja jonë 10-vjeçare dhe përkushtimi në gjetjen e zgjidhjeve për nevojat e klientëve tanë na bëjnë partner i shkëlqyer në sigurimin e zgjidhjeve të shpejta dhe efikase në sferën e servisit dhe shërbimeve.
Ne jemi involvuar në shërbimet mekanike dhe elektrike të servisimit për nevojat e industrisë dhe prodhimit.

Ne i sigurojmë shërbimet e servisimit në vijim:

•    remont motorësh (mekanik dhe elektrik)
•    remont reduktorësh
•    remont të pompave të ujit
•    servisim të kompresorëve
•    servis hidraulik dhe pneumatik
•    remont vinçash
•    pajisje elektrike për servisim
•    shërbime saldimi

Me kërkesë të klientëve tanë ne sigurojmë edhe instalime, mirëmbajtje dhe pastrim të pajisjeve që gjenden në lartësi më të mëdha, pastrim të oxhakëve industrial, instalim panosh dhe reklamash etj.