СЕРВИС И УСЛУГИ

Повеќе од 10 години искуство и посветено учество во изнаоѓање на решениja за потребите на нашите клиенти, не прави одличен партнер во обезбедување на брзи и ефикасни решенија во областа на сервисните услуги.

Длабоко сме инволвирани во механичките и електричните сервисни услуги за индустријата и производството.

Ги обезбедуваме следниве сервисни услуги:+

  • ремонтирање на мотори (механички и електрични)
  • ремонтирање на редуктори
  • ремонтирање на пумпи за вода
  • сервис на компресори
  • хидраулични и пневматски сервис
  • целосни ремонти на кранови
  • сервис на електрична опрема
  • заварувачки услуги

По барање на нашите клиенти, исто така, обезбедуваме и инсталација, одржување и чистење на опрема на поголеми висини , чистење на индустриски оџаци, инсталација на билборди и рекламни платна, …