ЗА НАС

Ила ДООЕЛ е основана како извознo – увозна компанија, со цел набавки и достава на делови и материјали за производствените компании во Македонија.

Веруваме дека нашата големина не прави одлично прилагодени да одговориме на било која од потребите на нашите клиенти.

Од 2004 година ние сме македонски партнер за набавки и достава на SharrCem SH.P.K (Sharr Beteiligungs GmbH) koj се наоѓа во Косово. Ние им помагаме при набавките на резервни делови и потрошен материјал од цела Европа, Балканот и особено Македонија.

Досега имаме истргувано повеќе од 600 различни производи и имаме како нашите деловни партнери повеќе од 100 компании. Некои од производите кои ги тргуваме вклучуваат: вреќи за цемент, палети, челични јажиња(сајли) за кранови, метални лимови (челични, котловски, Prochrom и HARDOX), компресори, електрични и електронски делови, завртки и лежишта, електроди и опрема за заварување, масла и мазива, гуми за лесни и тешки возила, виљушкари, мебел и мали алатки, заштитна опрема, и многу повеќе.

Во Македонија ние преземаме делови и потрошен материјал во нивно име, а исто така преземаме делови и материјали и од други компании со кои SharrCem SH.P.K има директни договори. Приготвуваме царинска документација за извоз во Косово и, исто така, организираме транспорт на нивно барање. Во моментов правиме извоз секоја недела за нивните потреби. Преку оваа, во можност сме да им помогне околу намалувањето на трошоците, со намалување на бројот на извозни декларации и комбинирање на транспортот.

Истотака имаме брз и редовен пристап до магацински простор и царински складови доколку за тоа се појави потреба. Веруваме дека нашето искуство не прави добро прилагодени за доставување и извоз на стоки од и во Македонија , Балканот и Европа.

Редoвните извозни-увозни обврски ни наложија сериозни договори со транспортни и шпедитерски компании, со претходно договорени и редуцирани цени, кои не прават многу конкурентни.