Електрично одржување

Во тесна соработка со електричниот оддел на дневна основа, ние ги разбираме потребите и обезбедуваме високо квалитетни резервни делови и производи во најкус можен рок. Многу често нудиме сопствени решенија, особено за постарата опрема, и нудиме привремени решенија до рок на испорака. Заедно со нашите партнери, нудиме итни транспортни услуги и испорака, обидувајќи се да ги исполниме очекувањата на нашите клиенти.

Некои од нашите редовни испораки се:

 • Kабли
 • Електрични мотори и сервис
 • Осигурувачи
 • Софтстартери
 • Електронски инструменти
 • Електронски манометри
 • Контактни манометри
 • Контактори и релеи
 • Електрични трансформатори и сервис
 • Соленоиди
 • Фрекфентни регулатори
 • Гас анализатори
 • Прекинувачи и притисни прекинувачи
 • Прекинувачи за заштита на мотори
 • LED светла

и многу повеќе.