Компјутерска опрема

Добрите перформанси на ИТ секторот, воедно значат добри перформанси и на компанијата. Најнова технологија, правилно дизајнирани мрежи и компоненти со најдобар квалитет, се од суштинско значење за непречени компјутерски системи. 10 години искуство во обезбедување ИТ опрема за нашите клиенти, ни даде пристап до увозниците на ИТ опрема, што е гаранција за конкурентни цени за глобално препознатливите брендови. Со експертска помош на нашите партнери од ИТ секторот ние сме во состојба да понудиме различни софтвери, специјални програми и веб дизајн.

Еве некои од нашите најчести испораки:

  • Компјутерски конфигурации
  • Принтери и скенери (стандардни и голем формат)
  • Дизајн, изведба и одржување на мрежи
  • Мрежни уреди
  • UPS уреди
  • Компјутерски сервери
  • Бар-код скенери
  • Видео надзор и контрола на пристап
  • Телефонски централи
  • Мулти-функционални уреди

и многу повеќе.