Канцелариска опрема

Интензивниот работни ден, полн со обврски, не остава време за набавка на секојдневните канцелариски материјали и опрема. Тоа е причината зошто ние нудиме помош во набавката на канцелариски материјали и опрема, со само еден повик или e-mail.

Ова е само дел од нашата програма:

  • Хартија за копирање-печатење
  • Тонери
  • Канцелариска опрема
  • Канцелариски мебел
  • Метални канцелариски ормари (огноотпорни)
  • Сефови за пари и документи
  • Машини за чистење чевли
  • Ламинатори и фолија за ламинирање

и многу повеќе.