Рудници и копови

Прилагодувајќи се кон потребите на нашите клиенти во рударството и индустријата за цемент, отворивме снабдувачка програма за рудници и каменоломи, како и сервис на тешки камиони и машини.

Како дел од нашата програма имаме:

  • Резервни делови за тешки камиони и машини
  • Специјални гуми за дампер камиони
  • Транспортни ленти
  • Руднарски сита
  • HARDOX лимови
  • Појачани (мангански) шини
  • Корпи и лифтови
  • Муљни пумпи
  • GPS мерна опрема
  • Гас анализатори

и повеќе