ПРОЕКТИ

Водени од нашето долгогодишно искуство, и со голема поддршка од нашите деловни партнери и добавувачи, во состојба сме да реализираме целосни проекти за нашите клиенти. Досега имаме извршено проекти за SharrCem SH.P.K Косово, во сегменти на механичкото и електричното одделение, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, ИЗИИС, во телекомуникацискиот оддел, и други подолу споменати проекти.

Ова се дел од извршените проекти: