ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА

Како партнер за набавки на SharrCem SH.P.K Косово, дел од нашите секојдневни обврски е организирање на превоз и извозна документација.

Во моментов правиме извоз за нивните потреби секоја недела, а заради обединување на нарачките во можност сме да им помогнеме во намалување на трошоците, со намалување на бројот на извозни декларации и транспорти.

Истотака имаме брз и редовен пристап до магацински простор и царински складови доколку за тоа се појави потреба. Веруваме дека нашето искуство не прави добро прилагодени за доставување и извоз на стоки од и во Македонија , Балканот и Европа.

Редовните извозни-увозни обврски ни наложија сериозни договори со транспортни и шпедитерски компании, со претходно договорени и редуцирани цени, кои не прават многу конкурентни.