TRANS./SHPED.

Si partner për furnizimet i SharrCem SH.P.K Kosovë, në kuadër të obligimeve tona të përditshme gjendet organizimi i transportit dhe eksportit të dokumentacionit.

Për momentin ne bëjmë eksport për nevojat e kompanisë çdo javë, ndërsa për t’i bashkuar porositë jemi në gjendje t’u ndihmojmë në uljen e shpenzimeve me uljen e numrit të deklaracioneve të eksportit dhe transporteve.

Gjithashtu, ne kemi qasje të shpejtë dhe të rregullt në magazinat dhe depot doganore, nëse do të shfaqet nevoja për përdorimin e të njëjtave. Ne besojmë se përvoja jonë na bën të përshtatemi lehtë gjatë dorëzimit dhe eksportit të mallrave nga dhe në Maqedoni, Ballkan dhe Evropë.

Detyrat e rregullta lidhur me eksportin dhe importin ndikuan që të lidhim kontrata serioze me kompanitë e transportit dhe shpedicionit, me çmime të kontraktuara dhe të reduktuara paraprakisht, që na bëjnë tepër konkurrentë.