ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДИТЕЛОТ LOTO MASTER

Потпишан договор за застапување со производителот Loto Master

Од Декември 2018 година станавме застапници на производителот Loto Master, со цел презентација и продажба на нивните lockout/tagout производи во Македонија и Косово.