Безбедносни клешти

Категорија:

Опис

Безбедносните клешти овозможуваат заклучување со повеќе катанци кога се заклучува еден извор на енергија. Безбедносните клешти се поставуваат на местото за заклучување и секој од работниците кои работат на одржување на или сервисирање, може да стави свој катанец и да го заклучи со свој, посебен  (различен) клуч. Со ова се осигурува безбедноста на секој од работниците затоа што уредот неможе да биде вклучен додека целата работа не биде завршена и сите катанци не бидат отстранети.