Заклучувачи на цилиндри за гас

Опис

Овие уреди се користат за заклучување на садови за гас, вклучувајки ги и тие за пропан на вилушкари и самостојни садови за пропан. Овие уреди се посебно дизајнирани за да се користат и во тесен простор и се прилагодливи за повеќе видови на вентили со различен пречник.