Кутии за групно заклучување

Опис

Кутиите за групно заклучување на Lоto Master се погодни за употреба кога повеќе вработени треба да заклучат еден или треба да бидат заклучени повеќе извори на енергии. Сите клучеви може да бидат ставени во кутијата пред и за време на издвојувањето на опасните извори на енергија. Откако клучевите ќе бидат ставени во кутијата, претпоставениот ќе ја заклучи кутијата со еден катанец. Кога целата работа ќе биде завршена и откако претпоставениот ќе провери дали е безбедно, кутијата ќе биде отлкучена и вработените ќе можат да ги земат своите клучеви и да ги вклучат повторно машината или уредот. 

Loto Master произведува три вида на кутии за заклучување, метална, пластична и кутија со капак со отвор за клучеви.