Сет за заклучување

Опис

Сетовите за заклучување на Loto Master ги содржат сите основни производи кои се потребни за постапката заклучи и означи. Има повеќе видови сетови кои се прилагодени за различна намена, за заклучување на вентили, електрични апарати и опрема, додека универзалните сетови на Loto Master ги содржат сите основни производи потребни за постапката заклучи и означи.